Hailai Jockey Sing & Long Lounge

Hailai Jockey Sing & Long Lounge Griya Inti Sentosa
hailai jockey sing & long lounge griya agung 3
hailai jockey sing & long lounge tanjung priok
hailai jockey sing & long lounge jakarta
Griya Inti Sentosa
Jl. Griya Agung 3
Tanjung Priok
, Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia, 14350
Category: Bar & Club
Bar & Club Type: Karaoke
Parking Location: Parking Lot

Hailai Jockey Sing & Long Lounge

Hailai Jockey Sing & Long Lounge

Hailai Jockey Sing & Long Lounge

Hailai Jockey Sing & Long Lounge

Hailai Jockey Sing & Long Lounge